Facebook 10k Likes Promotions

Để đáp lại sự quan tâm của hơn 10,000 lượt thích trong 1 thời gian ngắn trên trang face book của chúng tôi .
Cửa hàng của chúng tôi sẽ có một chương trình giảm giá đặc biệt , trong 1 thời gian ngắn .
Ksc75 660,000 – 480,000. Plug 530,000 – 390,000. Pathfinder 660,000 – 480,000 và bộ 3 cặp mút 300,000 chỉ còn lại 200,000.Và còn nhiều sản phẩm khác nữa.
Vì thời gian và sản phẩm giảm giá có hạn xin liên hệ với cửa hàng.

In light of 10k facebook likes on our facebookg page, we are now offering a limited special promotion on headphones and accessories, drop by our store to find out more –

http://www.vnheadphones.com/shop/